Om Iller Intermedia

Iller intermedia AB startades av Inger Lindström, VD och seniorkonsult med över 30 års erfarenhet av kommunikation. Vi är ett fullserviceföretag och har ett gediget nätverk med duktiga leverantörer av till exempel film, webb, layout, foto, tryck, med mera.

Allt detta är grunden för Iller intermedia, där fokus särskilt ligger på intern kommunikation samt employer branding. Här finns en välfylld kommunikativ verktygslåda som vi alltid bär med oss.

”Snabb som en iller” brukar man ju säga - men illern är också nyfiken och ger inte upp i första taget. Det gillar vi.

Vi gör det enkelt för dig, inga långa möten, inga tjocka rapporter. Vi bidrar till att avlasta dig, inte öka arbetsbördan.

Iller intermedia är medlem i Svenska PR-företagen och följer dess yrkesnormer.

Om Inger Lindström, grundare och VD

Inger Lindström har lång erfarenhet som konsult. Hon var 1993 med och grundade Vox PR & Information, där hon också var delägare och under många år VD. Hon arbetade med allt från idé till genomförande: strategi, planering och analys av PR-projekt, medierelationer, events, kriskommunikation, samhällskommunikation, opinionsbildning, medieträning och internkommunikation. Uppdragen kom från många olika branscher, såväl privat som samhällssektor till icke vinstdrivande organisationer.

Senast kommer Inger Lindström från Husqvarna Group och ett uppdrag som Corporate Communication Manager med intern kommunikation som fokus.

Vad vi gör

Vad, när, hur, till vem och varför behöver ditt företag kommunicera? Vi har lång erfarenhet av kommunikation i alla dess former för nästan alla typer av branscher; samhällsinformation, business-to-business, konsumentprodukter. Men oavsett uppdragsgivare är grunden för vårt arbete att vi alltid tar fram skräddarsydda lösningar.

  • Skapar struktur och tydlighet
  • Paketerar och bidrar med nya innovativa kommunikationsidéer
  • Underlättar vardagen och arbetsbördan för alla hos er som har fått uppdraget att arbeta med kommunikation, intern såväl som extern
  • Genomför uppföljning och mäter de resultat som vi tillsammans lyckas åstadkomma

Olika områden

Vi kan hjälpa dig med både rådgivning och genomföranden inom dessa områden;

  • Intern kommunikation
  • Employer branding
  • Extern kommunikation riktad mot olika målgrupper
  • PR

Kontakta oss

inger.lindstrom@illerintermedia.se

+46 (0)70 82 04 442